vleermuizen

Vleermuizen gebruiken vele soorten typen landschappen zoals parken, bossen, verschillende wateren en ook het stedelijk gebied. Enkele vleermuissoorten komen zelfs redelijk algemeen voor in steden en dorpen waardoor vleermuis onderzoek veelal nodig is bij ruimtelijk ontwikkelingen, want alle in Nederland voorkomende vleermuizen zijn volgens nationale en Europese wetgeving strikt beschermd.

Ook in het buitengebied gebruiken vleermuizen een keur aan landschappelijke elementen. Zo hebben ze in verschillende  verblijfplaatsen door de seizoenen heen (Kraam-, zomer-, paar en winterverblijfplaatsen), worden verschillende biotopen als foerageergebied gebruikt en zijn ze afhankelijk van landschappelijke structuren voor het verplaatsen tussen verblijven en van en naar foerageergebieden.

Mede hierdoor komt regelmatig naar voren dat onderzoek naar vleermuizen noodzakelijk is voordat ruimtelijke ingrepen plaats kunnen vinden.

Elsken Ecologie heeft zeer ruime ervaring en kennis op het gebied van vleermuisinventarisaties en werkt volgens gedegen werkwijzen (vleermuisprotocol, gegevensautoriteit natuur 2021) en met professionele batdetectors. Daarnaast is in het veld altijd de mogelijkheid tot geluidsopname, vanaf de D240x en/of batlogger om ter plaatse of achteraf nog te kunnen analyseren in batexplorer en/of batsound voor de moeilijk te identificeren soorten.