Ecologische begeleiding

Bij het maken van plannen voor ruimtelijke ingrepen en aanleggen van woonwijken, wegen en andere infrastructuur dient er rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van de door de Wet Natuurbescherming beschermde soorten. Zo mogen vaste verblijf- of rustplaatsen niet worden verstoord. Daarnaast geldt voor alle flora en fauna een algemene zorgplicht.

In de praktijk betekent dit dat u schade aan beschermde flora en fauna zoveel mogelijk dient te voorkomen. Elsken Ecologie kan u hier bij begeleiden door bijvoorbeeld vissen en amfibieƫn voor uw werkzaamheden weg te vangen, planten af te schermen en oplossingen aan te dragen om kolonies en/of nesten niet te verstoren door bijvoorbeeld gefaseerd te werken of werkzaamheden alleen in bepaalde perioden van het jaar plaats te laten vinden.

Een keur aan wetten en regelgeving. Elsken Ecologie kan u middels ecologische begeleiding en advies een aantal zorgen uit handen nemen.