Home

Elsken Ecologie is het onafhankelijke ecologisch advies- en onderzoeksbureau in Noord-Holland. Elsken Ecologie werkt we door het hele land vanuit onze vestigingen in Amsterdam, Edam en Terschelling.

Elsken Ecologie levert een breed pakket aan groene diensten voor particulieren, bedrijven, gemeenten en provincies. Dit alles zowel Noord-Holland als alle andere provincies. We zij gevestigd in Amsterdam, Edam en op Terschelling. Wij verzorgen onder andere ecologische quickscans en natuurtoetsen, ecologische begeleidingen en inventarisaties ten behoeve van bijvoorbeeld beheer, BREEAM certificeringen en de subsidie regeling natuur en landschap, de snl.

Hiervoor beheerst Elsken Ecologie een breed werkterrein waarin naast literatuurstudies gedegen veldwerk centraal staat. Elsken Ecologie beschikt over uitgebreide kennis van onder andere vleermuizen, reptielen & amfibieënmuizen, dagvlindersflora, marters, stadsecologie en natuurlijk de verschillende wetgevingen omtrent natuur. Al twaalf veldseizoenen zijn wij buiten te vinden en  zorgen wij dat we op de hoogte blijven van de meest actuele kennis. Daarnaast wordt er wanneer nodig nauw samengewerkt met experts op andere gebieden, gemeenten en het bevoegd gezag in Noord-Holland alsmede alle andere provincies. 

Ecologisch adviesbureau Elsken Ecologie is flexibel inzetbaar in heel Nederland, onafhankelijk,  de lijnen zijn kort en wordt er met u meegedacht over een passende oplossing voor uw vraagstuk of project.