BMP, broedvogelmonitoring

Elsken Ecologie voert broedvogelinventarisaties uit volgens de landelijke BMP standaard. Deze standaard van SOVON vogelonderzoek Nederland is de methodiek om broedvogels te karteren.

Elsken Ecologie kan de verschillende varianten van BMP, waaronder BMP-A (Alle soorten) of BMP-R (Roofvogels) of BMP-Z (Zeldzame soorten). Het gaat bij deze laatstgenoemde specifiek om zeldzame, schaarse en meer kritische soorten.
Eerder inventariseerden we de Boschplaat op Terschelling op voor dit gebied unieke soorten en soorten waarvoor dit Natura-2000 gebied extra van belang is. Ook inventariseren we jaarlijks alle broedvogels in recreatiegebied Spaarnwoude NH, en verzorgen we inventarisaties voorafgaand aan festivals in Amsterdam, Noord-Holland in of bij natuurgebieden.
Tijdens de inventarisaties registreren wij alle relevante waarnemingen digitaal in het veld middels Avimaps. Deze clustert alle waarnemingen tot overzichtelijke kaarten met daarop pr soort de aantallen en locaties van broedgevallen.