Boommarters Amsterdam

Nadat we vorig jaar onze eerste boommarters in Amsterdam vastlegde troffen we een maand later een dood dier aan op de weg naast de locatie waar we de beelden hadden gemaakt. Bedroefd dat deze ‘zwerver’ niet meer was zette in in 2019 toch weer camera’s neer nabij de locatie van de eerste waarneming in de hoop weer of zelfs nogsteeds boommarters aan te treffen. En onze hoop werd overtroffen. Niet alleen vestigde weer een boommarter zich op deze locatie, het lijkt erop dat er voortplanting heeft plaatsgevonden want maar liefst twee dieren lieten zich op de camera zien.

Na de eerder vastgelegde Steenmarter in Amsterdam nu ook met zekerheid een boommarter op camera vastgelegd. De eerste keer was in juni toen de beelden niet konden uitsluiten of het een steen- of boommarter betrof. Nu op nieuwe beelden is de boommarter goed te zien tijdens meerdere nachtelijke foerageersessies gedurende de maanden juli en augustus. Het lijkt erop dat het dier zich hier dus echt gevestigd heeft.

Steenmarter in Amsterdam

De boommarter is inmiddels bekend uit vele hoeken en gebieden in en rond Amsterdam. Recent worden ook steenmarters in Noord-Holland gemeld. De eerste steenmarter in Amsterdam werd gemeld in 2011, dit betrof een dood exemplaar. Daarna werden dode beesten in 2012 en 2013 gemeld. In 2016 verscheen een levend exemplaar voor een wildlife camera en in januari 2017 stond een dier op beeld in het Schinkelbos en het Amsterdamse bos. Nu heeft Elsken Ecologie NH ook beelden van een levende steenmarter vastgelegd. Dit maal in een groentructuur in het Overtoomse veld, binnen het stedelijk gebied. Een zeldzame waarneming in Noord-Holland.