Wet & regelgeving

In Nederland heeft men te maken met verschillende wetgevingen omtrent de natuur. Zowel Europees, landelijk en soms zelfs op provinciaal of gemeentelijk niveau. Zo werden flora en fauna voorheen door de flora & faunawet beschermd en was de bescherming van leefgebieden van verschillende soorten flora en fauna vastgelegd in de natuurbeschermingswet. Sinds januari 2017 is dit allemaal geschaard onder de Wet Natuurbescherming. De provincie is hierin het bevoegd gezag. Daarnaast beschermd de Natura-2000 habitatten en habitatsoorten op Europees niveau. Verder worden verschillende natuurgebieden met elkaar verbonden door het Natuurnetwerk Nederland wat voorheen de voormalige ecologische hoofdstructuur heette.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen kunt te maken krijgen met al deze wetgeving. Bij Elsken Ecologie Noord-Holland zijn we op de hoogte van de wet- en regelgeving omtrent de Nederlandse natuur en de daarbij passende quickscan, inventarisaties of monitoring. Middels op maat gesneden onderzoek kan Elsken Ecologie u begeleiden bij uw ruimtelijke ontwikkelingen en de Nederlandse natuurwetgevingen. Deze diensten bieden we landelijk aan. Met onze vestiging in Amsterdam en Edam kunnen we juist in noord-Holland deze inventarisaties scherp aanbieden.