Wet & regelgeving

In Nederland gelden verschillende wetgevingen omtrent de natuur. Zowel Europees, landelijk en soms op provinciaal of gemeentelijk niveau. Zo werden flora en fauna voorheen door de wet Natuurbescherming beschermd en was de bescherming van leefgebieden van verschillende soorten flora en fauna vastgelegd in de natuurbeschermingswet. Sinds januari 2024 is dit allemaal geschaard onder de Omgevingswet. De provincie is hierin het bevoegd gezag. Daarnaast beschermd de Natura-2000 habitattypen en habitatsoorten op Europees niveau. Verder worden verschillende natuurgebieden met elkaar verbonden door het Natuurnetwerk Nederland in wat voorheen de ecologische hoofdstructuur heette.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen kunt te maken krijgen een of meerdere van deze wetgevingen. Bij Elsken Ecologie Noord-Holland zijn we op de hoogte van de wet- en regelgeving omtrent de Nederlandse natuur en de daarbij passende quickscan, inventarisatie of monitoring. Middels op maat gesneden onderzoek kan Elsken Ecologie u begeleiden bij uw ruimtelijke initiatieven en de Nederlandse wetgeving omtrent natuur. Deze diensten bieden we landelijk aan. Met onze vestiging in Amsterdam, Edam en Terschelling kunnen we juist in Noord-Holland en Friesland deze inventarisaties scherp aanbieden.