Natuurtoets

Soms is het niet mogelijk de aanwezigheid van beschermde soorten alleen aan de hand van een ecologische quickscan in een plangebied of een object uit te sluiten. Voorbeelden hiervan zijn soorten die een verborgen bestaan leiden, alleen met specialistisch onderzoek kunnen worden aangetoond of slechts met tijd- en/of seizoensgebonden onderzoek kunnen worden aangetoond of uitgesloten. Door het uitvoeren van een natuurtoets (soortsopecifieke onderzoeken) wordt duidelijk welke soorten er in een plangebied aan- of afwezig zijn, welke effecten de ruimtelijke ingrepen (mogelijk) hebben op beschermde flora en fauna, en of een ontheffing of vergunning van de omgevingsdienst/provincie noodzakelijk is.

Elsken Ecologie is bekend met de ecologie van door de wet Natuurbescherming beschermde soorten en heeft de apparatuur, middelen, expertise en apparatuur in eigen beheer om een passend onderzoek voor u uit te voeren.