Wabo

Gaat u (ver)bouwen, slopen, restaureren of aanleggen? Bij dit soort ruimtelijke ingrepen krijgt u te maken met de Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht, kortweg Wabo.

De wabo voegt een groot aantal vergunning met betrekking tot ruimtelijke ingrepen samen. Deze omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd. Als er een activiteit is die schadelijk kan zijn voor dieren en/of planten die bescherming genieten dan moet de aanvrager van de vergunning het onderdeel “Handelingen met gevolgen voor beschermde dieren en planten” invullen.

Elsken Ecologie kan u helpen met het verkrijgen van de vergunning door het uitvoeren van een ecologische quickscan naar de mogelijke effecten op beschermde soorten en/of gebieden.

Daarnaast geven wij advies welke maatregelen u kunt treffen om nadelige effecten op beschermde natuur te voorkomen of te compenseren om zo de vergunningaanvraag soepel te laten verlopen.