Flora

Ecologisch adviesbureau Elsken Ecologie kan verschillende flora en vegetatie inventarisaties en monitoringen voor u uitvoeren. Van quickscans voorafgaand aan ruimtelijke ingrepen tot complete karteringen voor bijvoorbeeld het beoordelen van instandhoudingsdoelen, de SNL (subsidie natuur en landschap) of evaluaties ten behoeve van uw beheer.

Of u nu op zoek bent naar een inventarisatie van flora op kademuren of in een Natura-2000 gebied, bij Elsken Ecologie is ruime kennis van flora en vegetatie in een breed scala aan landschapstypen aanwezig.