Reptielen

In Nederland leven zeven soorten inheemse reptielen. Al deze zeven soorten zijn landelijk streng beschermd. Zes van de zeven genieten zelfs Europese bescherming middels de Europese habitatrichtijn.

Reptielen hebben een zeer verborgen levenswijze en zijn daarom niet altijd makkelijk waar te nemen of te inventariseren. Dit hoewel ze some voorkomen op intensief gebruikte heidevelden en zelfs op dijken en langs de fietspaden in waterland en binnen de ring van Amsterdam.

Door het gebruiken van beproefde methoden waaronder o.a zogeheten reptielenplaatjes kan de trefkans sterk worden vergroot. Ook het werken tijdens de juiste weersomstandigheden is uiterst belangrijk voor het vergroten de trefkans en daarmee het opleveren van een gedegen onderzoek wat de basis vormt voor uw ruimtelijke onderbouwing.

De ecologen van Elsken Ecologie zijn actieve vrijwilligers voor stichting Ravon en zijn bekend met de ecologie van alle Nederlandse reptielen en de juiste methoden van inventariseren.