Ringslang Marken

Voor het uitkomen van de eieren zijn ringslangen afhankelijk van “broei”. Dit komt onder andere voor in hopen organisch materiaal en mest. Door het vergaan van het organische materiaal ontstaat warmte. Dit broedt de eieren uit. In mesthopen vond de ringslang vanaf de neolithische tijd een geschikte ei-afzet plek. Tegenwoordig zijn deze plekken verdwenen uit het landschap maar nog steeds houdt de ringslang zich in de buurt van de mens op. Zoals hier bij marken langs de waterlandse dijken. Ideale plekken zijn zuidelijk geĆ«xponeerde dijken waar de ringslangen na de winterslaap in maart makkelijk opwarmen in de eerste lente zon.